Termeni și condiții generale de utilizare a platformei

Generalități

Prezentele termeni și condiții (denumite în continuare ”Termeni”; ”T&C”) reglementează utilizarea totalității serviciilor oferite prin intermediul platformei online www.casta.eu, de catre entitățile afiliate grupului Casta, respectiv:

CASTA IMOBILIARE SRL, avand sediul in Targu.Mures, str. Targului nr. 1, et. 1, Corp B, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/702/2013, Cod Unic de Inregistrare RO 31961387, avand contul nr. IBAN : RO94BACX0000000906542001‏ deschis la UniCredit Bank - Sucursala Targu Mures,

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele termeni înaintea utilizării platformei online Casta, prevederile acestui document fiind aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează platforma iar acestea vă obliga legal.

Utilizarea Platformei de către Dvs. se realizeaza în baza acceptarii în mod expres a tuturor prevederilor conținute in prezentele Termeni, precum și garantarea faptului că ați împlinit vârsta de 18 ani, dispuneți de capacitate de exercițiu în calitate de persoană fizică, sunteți reprezentantul legal al unei societăti sau dispuneți de toate prerogativele, împuternicirile și capacitatea necesară de a angaja persoana juridica pe care o reprezentați, cu efecte obligatorii pentru toate părțile interesate. În cazul oricăror obiecțiuni față de prevederile prezentelor Termeni, utilizarea platformei Casta este interzisă.

Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, precum și aspectele vizând clauzele de confidențialitate sunt încorporate prin referință în prezentele Termeni și Condiții, iar respectivele prevederi coroborate cu termenii și condițiile de utilizare constituie în integralitatea lor și vor fi denumite în continuare “Acordul”

Casta își rezervă dreptul de a revizui oricând prezentele Termeni și condiții generale de utilizare, eventualele modificări intrând în vigoare și devenind aplicabile din momentul actualizării acestora pe Platforma. Utilizarea serviciilor Casta ulterior implementării unor amendamente constituie acceptul asupra prevederilor modificate. Prin urmare, vă recomandam să verificati periodic Termenii si condițiile de utilizare precum și politica privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitate pentru a fi informați despre eventualele modificări implementate.

Pentru orice detalii legate de serviciile, respectiv de platforma www.casta.eu, ne puteți contacta cu încredere numărul de telefon 031-122-7088, respectiv la următoarea adresa de email: contact@casta.eu

Termeni si Definiții

Utilizator = orice persoană fizică sau juridică care accesează și își înregistrează un cont aferent pe platforma online Casta

Partener = Agent imobiliar sau Agentia imobiliara care furnizeaza servicii utilizatorilor in numele Casta.

Serviciile furnizate de Casta pentru utilizatori pot include diverse servicii de promovare imobiliara:

- publicarea anunțului de vânzare pe platforma proprie, www.casta.eu, romovarea acestuia pe platforme terțe, consultanța cu ocazia negocierilor legate de înstrăinarea imobilului precum și in cadrul perfectării formalitaților legate de transferul de proprietate al imobilului de catre Casta sau Parteneri; asistența tip call-center.

- cereri de achiziție de imobil, de către utilizatori, precum și informații respectiv servicii de intermediere de credite prin entități financiar-bancare colaboratoare cu platforma Casta

- tranzacții imobiliare proprii, constând în achiziții și înstrăinări de imobile în cu utilizatorii platformei Casta. Tranzacțiile imobiliare în care Casta este parte contractantă vor respecta prevederile regimul juridic al imobilelor în proprietate privată precum și cele necesare în ceea ce privește publicitatea imobiliară, co ocazia perfectării transferului de proprietate ale acestora.

Beneficiar = orice persoană fizică sau juridică care deține relații comerciale cu Casta, în calitate de:
a.) “Vânzator” al unui spațiu imobiliar cu destinație de locuință (apartament bloc, casă etc.)
b.) ”Cumpărător” unui imobil, conform cererii sale de achizitie înregistrat pe platformă
c.) Solicitant de credit cu scopul achiziționării unui imobil
Beneficiarul este titular al contului înregistrat pe platforma online www.casta.eu, al cărui anunț de vânzare/cumpărare este publicat și promovat pe platforma mai sus menționată. De asemenea, în baza solicitărilor sale cererea de intermediere de credite va fi transmis entităților financiar-bancare în vederea acordării unui credit imobiliar

Partener= reprezentant al Casta, desemnat în vederea prestării Pachetului de Servicii Casta, conform celor prevăzute mai sus

Anunțul de vânzare = anunțul supus de Vânzator spre publicare pe platforma Casta, având ca obiect înstrăinarea unui imobil cu destinația de locuință, conținând descrierea acestuia, conform funcționalităților existente pe platforma.Imobilul oferit către vânzare poate fi achitat atât de cumpărători terți, cât și de către Casta, conform domeniului său de activitate.

Taxe și comisioane de succes = remunerația procentuală sau fixă, percepută de Casta pentru serviciile sale agenție imobiliară, de intermediere credite ce se va percepe de către Casta sau de Partener, după caz, în mod direct de la beneficiarul serviciilor după caz în, în termen de 7 zile calendaristice de la data perfectării formalităților de înstrăinare a imobilului în cazul intermedierii vânzării prin platforma www.casta.eu, sau al obținerii creditului imobiliar.

Comisionul de succes se va calcula față de valoarea efectivă al înstrăinării/creditului acordat, conform celor evidențiate în contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de credit și nu față de prețul îndicat în anunțul publicat pe platforma www.casta.eu.

Descrierea serviciilor

Casta este o platformă dedicată serviciilor imobiliare ce ofera posibilitatea utilizatorilor de a publica anunțuri de vânzare, de a solicita oferte de vânzare, de a vinde direct către Casta, sau de a achiziționa direct de la Casta imobile, precum și de a beneficia de intermediere de credit financiar, în schimbul unei remunerații de succes plătibil în cazul perfectionării formalităților de transfer al imobilului înstrăinat conform definițiilor de mai sus.Anunțurile de vânzare, respectiv de închiriere vor conține adresa și descrierea imobilului, conform funcționalităților existente pe platforma.

Prin publicarea anuntului, utilizatorul va putea beneficia de pachetul de servicii pus la dispozitie de Casta conform disponibilității acestora. Conform opțiunii Vânzătorului, acestea are posibilitatea de a solicita o ofertă de cumpărare directă de la Casta, transmiterea unei oferte în acest sens, rămânând la latitudinea exclusivă a Casta.

Vanzatorul declara si garanteaza urmatoarele:

a.) detine capacitatea necesara publicarii anuntului de instrainare al imobilului, avand calitatea fie de proprietar exclusiv, fie cel de coproprietar, imputernicit sau mandatar, obtinand acordul proprietarului in vederea reprezentarii intereselor acestuia in ceea ce priveste relatia comerciala cu Casta, precum a beneficierii de serviciile aferente formalitatilor necesare instrainarii bunului.

b.) imobilul supus vanzarii prin intermediul serviciilor Casta corespunde informatiilor furnizate de Vanzator si nu este grevat de sarcini, totodata nu exista orice alte impedimente juridice ce ar putea impiedica transferul dreptului de proprietate a bunului.

Casta isi rezerva dreptul de a verifica prin mijloace proprii indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute mai sus. In acest sens, in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii anuntului de vanzare, Vanzatorul are obligatia de a transmite catre Casta prin corespondenta electronica o copie dupa documentele care atesta veridicitatea informatiilor furnizate (extras de carte functiara, procura speciala, mandat etc.).

In cazul in care Vanzatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute mai sus si nu poate face dovada indeplinirii conditiilor prevazute mai sus, Casta isi rezerva dreptul conform optiunii sale sa procedeze la urmatoarele:

a.) incetarea serviciilor furnizate, blocarea automata a contului de utilizator si revocarea anuntului de vanzare, fara nici o notificare prealabila, cu decaderea dreptului Vanzatorului de a pretinde restituirea oricăror sume achitate pâna la acel moment către Casta

b.) obligarea Vanzatorului la achitarea onorariului de succes, in cazul in care se constaata existenta unor manopere dolosive avand scopul de a frauda interesele Casta.

Vanzatorul isi da acordul ca documentele aferente colaborarii (contracte, notificari, facturi fiscale, etc) sa fie transmise prin corespondenta electronica, catre adresa de email furnizata pe platforma www.casta.eu

Prin cererea de ofertă de credit utilizatorilor li permite sa transmita datele de contact, impreuna cu diverse informatii privind situatia personala si financiara (conform cerintelor partenerilor comerciali ai Casta) catre institutiile financiare partenere, in vedere obtinerii unui oferte de credit.

SERVICIUL ”INSTABUY”

În cadrul serviciului instabuy clienții au oportunitatea de a obține o ofertă de preț cu privire la achiziționarea imobilului pe care îl dețin cu destinație de locuință în termen de 3 zile de la solicitarea de ofertă transmisă către reprezentanții Casta prin intermediul platformei. În vederea beneficierii de oferta de achiziție, utilizatorii au obligația să furnizeze informațiile complete solicitate de către Casta privind descrierea imobilului, și să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

Să dețină imobilul în proprietate sau să facă dovada reprezentării legale a proprietarului imobilului

Să dispună de capacitate de exercițiu pentru a încheia acte juridice proprii, să nu existe nici un impediment juridic privind transferul proprietății imobilului, conform legilor în vigoare

Apartamentul supus vânzării să facă parte din aria geografică de acoperire de a serviciilor Casta

Prețul stabilit în cadrul ofertei de cumpărare formulată de Casta va avea în considerare mai mulți factori determinanți, cum ar fi zona, suprafața, nivelul general al prețurilor imobilelor din zona respectivă, etaj, confort, dotări mobilier și alte accesorii/utilaje, locuri de parcare disponibile, etc. acestea fiind stabilite de la caz la caz de către reprezentanții Casta.

De asemenea, în vederea întocmirii ofertei, Casta va avea dreptul să solicite vânzătorului o vizualizare al imobilului, în vederea efectuării unei evaluări interne ale acestuia.

Important! Solicitarea unei oferte precum și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate mai sus menționate nu vor atrage un mod automat transmiterea unei oferte de cumpărare din partea Casta, societatea nefiind obligată să demareze procedurile de achiziție al imobilului supus vânzării în lipsa unui interes în acest sens.

În cadrul solicitării ofertei, utilizatorul va furniza informații complete, exacte, și actualizate despre persoana sa, precum și despre imobilul supus vânzării, având obligația de a actualiza aceste informații pentru a asigura acuratețea lor pe toată durata procedurii de vânzare-cumpărare.

În cazul în care cererea de ofertă a fost acceptată de Casta, societatea va transmite utilizatorului o ofertă conținând prețul propus precum și termenul de de valabilitate al ofertei, calculat de la momentul recepționării acestuia. În cadrul termenului de valabilitate, anterior acceptării sale de către vânzător, oferta poate fi revocată în orice moment de către Casta, printr-o simplă notificare emisă prin email în acest sens. Ofertele expirate sau revocate anterior acceptării își pierd valabilitatea, Casta neavând nici o obligație ulterioară în acest sens față de vânzător.

Oferta transmisă de Casta este doar o manifestare a interesului de a achiziționa imobilul, neechivalând cu o promisiune de cumpărare, Casta având dreptul de a se retrage de la achiziția imobilului în cazul în care părțile nu vor ajunge la un acord comun cu privire la toate condițiile transferului de proprietate precum și a dreptului de folosință al imobilului, precum și în cazul în care ar exista indicii temeinice despre impedimente de natură juridică ce ar afecta interesele legitime ale Casta.

Prețuri și tarife ale serviciului ”instabuy”

Oferta transmisă către Vânzător va cuprinde defalcat atât contravaloarea imobilului în sine, conform evaluării interne ale Casta, cât și un tarif perceput de Casta pentru serviciile sale, cu scopul acoperirii cheltuielilor legate de achiziția și revânzarea imobilului, cum ar fi cele legate de deținere, impozite, taxe de utilități, cheltuieli de întreținere etc., prețul final urmând a fi stabilit din reducerea acestui tarif din contravaloarea imobilului în sine. Tariful pentru servicii variază în funcție de cheltuielile anticipate în cazul fiecărui imobil în parte și nu cuprinde cheltuielile care îi revin vânzatorului pentru perfectarea formalităților de vânzare al imobilului ( de ex. taxe radiere ipoteca, taxa rambursare anticipata credit, taxe eliberare CF, taxe eliberare certificate fiscale, etc.)

În cazul în care Casta va constata existența unor neconcordanțe faptice față de informațiile deținute cu ocazia emiterii ofertei, societatea își rezervă dreptul unilateral de a propune revizuirea prețului/și sau al tarifului de servicii. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta revizuită, acesta are dreptul de a reveni asupra deciziei de vânzare și de a se retrage din tranzacție nefiind implicate alte cheltuieli în sarcina sa.

Condițiile și prețul final al vânzării imobilului vor fi stabilite cu acordul părților, în acest sens, Casta nu garantează faptul că prețul de achiziție pe care îl oferă va fi egal sau va depăși valoarea reală de piață sau prețul pe care vânzătorul l-ar obține prin publicarea ofertei de vânzare pe orice alte platforme.

De asemenea, deși Casta depune toate diligențele pentru a stabili tarifele sale de servicii în corelație cu cele practicate în piața imobiliară, societatea nu garantează ca acestea se vor coincide cu comisioanele achitate unui agent imobiliar.

Costuri de tranzacționare, impozite și taxe

Vânzătorul va avea obligația achitării oricăror taxe referitoare la documentele necesare perfectării vanzarii apartamentului așa cum sunt ele reglementate de legea română, precum și orice alte costuri suplimentare de tranzacționare, conform practicilor în acest domeniu. Aceste cheltuieli pot include în mod nelimitativ costuri de rambursare anticipată a împrumuturilor, taxe de transfer, taxe de înregistrare, onorarii de avocat, drepturi de garanție sau hotărâri împotriva imobilului., cotizații proporționale ale asociației de proprietari și / impozite sau utilitati pe proprietate datorate până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul pre-existenței unui contract de reprezentare cu prevederi de exclusivitate încheiat de vânzător cu un alt agent imobiliar, vânzătorul va fi responsabil pentru acoperirea oricăror cheltuieli legate de respectiva relație, Casta neacceptând să achite comisioane terților, cu excepția cazului în care relația respectivă este divulgată de vânzător anterior efectuării tranzacției, iar Casta acceptă o derogare de la propriile sale proceduri în acest sens.

Transferul de proprietate

În baza acceptării ofertei de achiziție, Casta va contacta vânzătorul în vederea stabilirii unei vizualizări și evaluări proprii al imobilului. În baza realizării evaluării proprii, Casta va confirma condițiile ofertei transmise sau va retransmite în termen de 3 zile lucrătoare o ofertă revizuită, în cazul constatării unor neconcordanțe faptice cu informațiile deținute anterior vizualizării imobilului (acestea putând consta din din identificarea unor vicii ascunse, necesitatea efectuării unor lucrări de reparații, necorespundere a bunurilor mobile aparținând imobilului cu cele prevăzute în descriere, etc.).

În cazul menținerii ofertei inițiale/acceptării celei revizuite, Casta va redirecționa vânzătorul către un notar public recomandat în vederea transmiterii documentelor legate transferul dreptului de proprietate.

Notarul va emite ulterior, o opinie juridica care va confirma legalitatea acestora si posibilitatea semnarii contractului final de vanzare-cumparare.

In termen de 3 zile de obtinerea opiniei juridice favorabile se va stabili o data, de comun acord pentru semnarea contractului final de vanzare cumparare cu plata integrala a apartamentului.

Eliberarea și punerea în posesie al imobilului

Aspectele legate de predarea apartamentului vor fi agreate de comun acord în funcție de situația de fapt. Casta oferă posibilitatea clienților de a preda posesia apartamentului vandut, fără niciun alt cost, într-un termen cuprins între 3 si 7 zile de la încasarea întregului pret.

Vânzătorul va preda proprietatea în aceeași stare în care a fost în timpul negocierii tranzacției. În afara cazurilor în care se convine altfel, vânzătorul se va abține de la demontarea oricărui aparat încorporat, sau altor corpuri de iluminat atașate imobilului. Acestea includ bunurile mobile (dar nu se limitează la) mașina de spălat vase, cuptorul cu microunde încorporat, aragaz, cuptor, blaturile de bucătărie, mașinile de gheață, compactoarele de gunoi, dedurizatoarele de apă, frigiderul încorporat, sistemele R/O, tratamentele pentru ferestre, aspiratorul central și aspiratorul central furtunuri, deschizători de uși de garaj și telecomenzi, echipamente pentru piscină, grătare încorporate, focare încorporate, ventilatoare de tavan, corpuri de iluminat (inclusiv, dar fără a se limita la, candelabre), garduri pentru piscină, sisteme de curățare a piscinei, iluminat exterior al peisajului și surround boxe sonore etc.

Vânzătorul va datora daune interese pentru oricăror daune cauzate după parcurgere și înlocuirea precum și pentru înlocuirea/repararea tuturor bunurilor mobile și a altor dispozitive pe care nu aveți dreptul să le luați.

SERVICII DE BROKERAJ CREDITE

În calitate de intermediar de credite nelegat, Casta furnizează servicii de brokeraj pentru credite imobiliare către utilizătorii săi.

În acest sens, utilizatorul poate formula o solicitare de credit, completând online formularul pus la dispoziție prin platforma Casta. Datele solicitate cu ocazia solicitării ofertei de credit cuprind: numele, prenumele, datele de contact (nr. de telefon, adresa de email), valoarea creditului solicitat, data nașterii, starea civilă, nivelul studiilor, situația locativă, date legate de situația locului de muncă (durata angajării, vechimea, venitul salarial, credite în derulare, solvabilitate). La solicitarea Casta, în vederea beneficierii de serviciile de intermediere, utilizatorului i se poate învedera completarea, sau actualizarea, informațiilor solicitate inițial, precum și atestarea acestora prin documente justificative.

Solicitarea de credit va fi analizată de specialiștii interni ai Casta aceștia urmând să le transmită mai departe către instituțiile de credit financiar bancare cu care Casta a încheiat contracte de parteneriat în acest sens, în vederea întocmirii unei oferte de creditare în acest sens.

În cazul în care instituția de credit colaboratoare consideră faptul că solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de un credit imobiliar, acesta va contacta solicitantul în vederea derulării procedurilor de acordare a creditului.

IMPORTANT! În calitate de intermediar, Casta nu garantează solicitanților faptul că demersul acestora va rezulta în acordarea creditului imobiliar, și nici în ceea ce privește întinderea acestuia, acordarea creditului fiind aprobat conform procedurilor interne ale instituțiilor creditoare. În acest sens, Casta își asumă obligația față de solicitanți doar în ceea ce privește transmiterea datelor pe care le colectează către instituțiile bancare. Solicitanții au obligația de a furniza date corecte, complete și actualizate către Casta, societatea neasumându-și nici o obligație față de acuratețea datelor colectate în acest scop.

Servicii auxiliare

Prin intermediul platformei Casta, utilizatorii înregistrați pot beneficia de servicii auxiliare puse la dispoziție în măsura disponibilităților acestora.

Înregistrare cont de utilizator

Utilizarea serviciilor Casta se poate realiza prin intermediul unui cont personalizat înregistrat pe platforma în baza unui nume de utilizator și parolă unică, în urmatoarele etape:

a.) cu ocazia înregistrarii contului, veți avea obligația să ne furnizați numele, prenumele, adresa de email precum și numarul de telefon.

b.) în cazul publicarii unui anunț de vânzare / închiriere, utilizatorul își va furniza pe platformă datele de facturare, precum și locația imobilului publicat spre vânzare

c.) în cazul solicitării unei oferte de credit, utilizatorul va avea obligația furnizării unor informații legate activitatea sa profesională, precum și situația financiară, informațiile colectate în acest sens urmând a fi transmise către colaboratorii terți ai Casta în vederea întocmirii unei oferte de creditare.

În cadrul procedurii de înregistrare, Casta va avea access și va prelucra datele cu privire la adresa de IP ale utilizatorilor.

Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de Casta la înregistrarea contului utilizatorii au următoarele obligații:

1) furnizarea datelor adevarate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Casta;

2) menținerea și după caz actualizarea atunci când situația o cere, a datelor de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Casta Imobiliare SRL are dreptul să suspende sau să desfiinteze contul utilizatorului și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei www.casta.ro

Casta își rezervă dreptul unilateral de a efectua prin mijloace proprii o procedură de filtrare a tuturor utilizatorilor anterior aprobării contului (verificarea antecedentelor, interacțiune personală, efectuarea de corespondență, interviuri prin telefon sau alte mijloace de comunicare, etc.).

În cazul în care în cadrul procedurii de filtrare reprezentanții Casta consideră oportun, aceștia pot proceda oricând la refuzarea contului supus spre aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Înregistrare și condiții pentru persoane juridice

În urma înregistrării unui cont de catre o persoana juridica, reprezentanților acestora li se va solicita furnizarea unor informații valide cu privire la denumirea, datele de facturare, precum și informații privind informatii bancare.

Casta își rezervă dreptul de a efectua o procedură de filtrare a Companiei, și poate proceda oricând la refuzarea unui cont aflat în curs de aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Răspunderea Casta

Prin furnizarea serviciilor sale, Casta nu își asuma răspundere cu privire la perfectarea transferurilor de proprietate asupra imobilelor publicate pe platforma sa, precum și nici asupra aprobării și acordării creditelor solicitate în acest sens, acționând ca factor pasiv în relația părților.

Casta nu deține control și prin urmare nu-și asuma nici o răspundere asupra calității, legalității, viciilor aparente sau ascunse, sau orice alte aspect legate de conținutul anunțurilor de vânzare, precum și nici asupra imobilelor publicate pe platformă, precum nici asupra integrității, responsabilității sau ale oricăror acțiuni sau omisiuni de orice natură ale utilizatorilor.

Casta nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau veridicitatea oricăror informații transmise de Utilizatori în cadrul folosirii serviciilor pe platforma.

Specialistii imobiliari, acționând în calitate de reprezentanți ai Casta, vor raspunde profesional și delictual civil față Casta în ceea ce privește activitatea acestora în raporturile cu beneficiarii serviciilor.

În cazul interacțiunii utilizatorilor, este recomandat ca aceștia să exercite precauție și rezonabilitate în vederea protejării drepturilor personale și patrimoniale.

Casta și societățile sale afiliate nu își asumă nici o răspundere pentru comportamentul utilizatorilor în cadrul serviciilor prestate, atât în mediul online cât și cel offline.

Casta nu iși asuma răspunderea cu privire la orice pretenții derivate din eventuale litigii născute între terți în ceea ce privește imobilele publicate spre vânzare pe platformă, ce ar putea viza prejudicii, daune compensatorii, clauze penale, vicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, ascunse sau vizibile, publice sau nepublice, aflate în legatură cu asemenea litigii.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Casta Imobiliare SRL este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe platforma Casta, prin serverele sale dedicate acestei operațiuni.

Casta Imobiliare va colecta și va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Utilizatorii serviciilor, aceste date incluzând în principal dar nerestrictiv următoarele: numele, denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice, datele de contact, date bancare curente, de profil ale Utilizatorilor, adrese de email, etc.

Nota de informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal se coroboreaza cu prevederile prezentului document, putând fi accesata la https://www.casta.eu/ro/politica-de-confidentialitate

Spațiul Public și Confidențialitatea

Serviciile furnizate de Casta pot include profiluri, sisteme de email, bloguri, mesagerie, aplicații, anunțuri de recrutare, spații de chat, înștiintări colective, forumuri, comunități precum și alte platforme de comunicare care facilitează interacțiunea între Utilizatori. Aceste spații pot fi folosite în mod exclusiv pentru transmiterea și recepția unor conținuturi relevante în scopul destinat respectivelor platforme.

Activitati interzise pe platforma

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea incălcarea drepturilor altor persoane (de ex. dar in mod nelimitativ drepturile de viață privată și de imagine publică)

b. publicarea, încărcarea distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimator, sau ilicit prin natura, sa.

c. utilizarea serviciilor Casta în scopuri care contravin reglementărilor legale la nivel local, national sau international, precum si in orice alte scop decat cele stabilite de Casta

d. publicarea unor fișiere care conțin aparatură soft sau orice alt material ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală (sau de orice altă natura) ale terților

e. publicarea unor fișiere care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a dăuna orice sistem sau informație;

f. publicitatea sau oferirea oricăror produse sau servicii pentru scopuri comerciale prin platforma, altele decât cele oferite prin serviciul Casta

g. promovarea unor chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip ”chain letter”

h. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming) este strict interzisă

i. descărcarea oricărui tip de conținut încarcat de un alt Utilizator, despre care se poate prezuma în mod rezonabil că distribuirea sa prin serviciul Casta este ilicită.

j. restricționarea sau obstrucția utilizării platformei de către alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului ca orice afirmații pe care le faceți sunt garantate de Casta , în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Casta

k. utilizarea unor sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite a datelor, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor

l. atacarea cibernetică a Serviciului, ale serverelor sau ale rețelelor aferente

m. adaptarea alterarea, licențierea, sub-licențierea sau traducerea Serviciului pentru uz personal sau în scopuri comerciale

n. revocarea sau alterarea vizuală sau în alt mod ale mărcilor, respectiv ale bunurilor protejate prin drepturi de autor, sau ale oricăror bunuri aflate în patrimoniul Casta

o. încărcarea de material cu conținut jignitor, sau dăunător, încluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, înstigă sau promoveză rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane.

p. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual.

q. folosirea materialul obtinut prin intermediul platformei Casta in scopuri concurentiale

r. postarea, difuzarea sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

Casta nu va fi responsabil pentru acțiunile terților în legatură cu orice material sau conținut publicat pe platforma, iar in cazul constatarii incalcarii obligatiilor mai sus mentionate, isi rezerva dreptul unilateral de a indeparta orice continut ce contravine acestor prevederi, precum si de a bloca accesul la platforma, respectiv de a refuza prestarea serviciilor catre persoanele aflate in culpa. Totodata, Casta isi rezerva dreptul de a se indrepta impotriva tuturor persoanelor ce s-ar afla vinovate de cauzarea unor prejudicii societatii, prin incalcarea obligatiilor de mai sus.

Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Utilizatorul este singura persoană autorizată sa utilizeze contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de Casta în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitătile ce se desfășoară din contul și parolele sale. Casta nu deține controlul asupra utilizării conturilor și își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încalcări ale sistemelor de securitate, utilizatorul isi asuma obligatia de a notifica de indata Casta despre aceste aspecte.

Prin furnizarea numărului de telefonie mobila precum și prin utilizarea platformei, persoana vizata își da acordul expres pentru Casta in vederea transmiterii unor mesaje și inițierea de convorbiri telefonice în vederea imbunătățirii serviciilor oferite. Casta nu va taxa costul acestor convorbiri sau mesaje, însă taxe standard impuse de rețelele mobile se pot aplica.

Linkuri către alte Platforme/Pagini web

Furnizarea de linkuri de pe Casta către alte pagini web sau alte platforme nu constituie o recomandare din partea Prestatorului privind respectivele platforme sau conținutul acestora, linkurile mai sus menționate fiind furnizate doar cu scop informativ și spre referință. Casta nu deține controlul acestor platforme terțe și nu garantează sau îsi asumă orice fel de răspundere fată de conținutul acestora. Existența unor asemenea linkuri (incluzând și reclame) nu reprezintă recomandarea Casta asupra conținutului acestora și nu implică vreo asociere față de operatorii respectivelor platforme. Evaluarea conținutului și utilității paginilor web terțe revine în sarcina utilizatorilor.

Utilizarea oricăror pagini web deținute sau operate de terțe persoane este reglementată de termenii și conditiile de utilizare ale respectivelor platforme, și nu de catre Casta. Utilizatorii pot accesa respectivele platforme terte pe propria lor răspundere. Casta îsi declina orice răspundere legată de accesarea și utilizarea precum și fată de conținutul platformelor terțe ale căror linkuri pot apărea pe Casta.

În cadrul activităților sale de intermediere de credite, Casta va pune la dispoziția beneficiarilor o platformă de mesagerie, prin care utilizatorii pot comunica cu reprezentanții și colaboratorii Casta în ceea ce privește serviciile solicitate.

Încetarea și Suspendarea serviciului

Casta își rezervă dreptul de a rezilia sau de a înceta dreptul de utilizare a serviciilor sale în orice moment, fără a avea obligativitatea motivării deciziei sale în baza unei notificari scrise, cu aplicabilitate imediată.

Casta poate proceda la suspendarea sau încetarea dreptului utilizatorilor de a beneficia de serviciile furnizate în cazul în care utilizatorul va încălca orice prevedere ale prezentului document sau orice alte politici ale Casta publicate în mod periodic pe platforma, sau în orice situație în care Casta constată faptul ca utilizatorul a dat dovadă de practici neconforme cu principiile sale. În cazul încetării sau suspendării dreptului de a utiliza serviciileCasta , utilizatorul nu va fi îndreptățit la solicitarea returnării oricăror sume achitate, indiferent daca acestea au fost sau nu prestate în cadrul serviciului. Totodată, în cazul încetării sau suspendării contului de utilizator, Casta își rezervă dreptul de a demara procedurile judiciare necesare în materia dreptului civil sau penal în vederea recuperării oricăror prejudicii ce s-ar provoca în urma conduitei culpabile ale utilizatorului.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale utilizatorului față de Casta, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Utilizatorul poate denunța prezentele termeni si conditii prin renunțarea folosirii serviciilor Casta. Prevederile care prin natura lor au aplicabilitate și pentru viitor vor rămâne valabile în integralitatea lor și ulterior expirării sau denunțării prezentelor termeni si conditii.

Drepturi de proprietate intelectuală

Textele, grafica, conținutul editorial, datele, formatul, graficele, design-urile, HTML, fotografiile, muzica, suntele, imaginile, softwarele, video-urile, precum și orice alt conținut accesibil Utilizatorilor în cadrul serviciilor constituie proprietatea exclusivă a Casta Imobiliare SRL., cu excepția conținuturilor generate de utilizatori, pe care Casta are dreptul sa le folosească.

Dreptul de proprietate intelectuală al Casta asupra materialelor mai sus menționate este protejată de legile naționale și internaționale în materia drepturilor de proprietate intelectuală și patrimonială. Utilizatorilor le este interzis să descarce, utilizeze, remodeleze, reconfigureze, sau de a retransmite orice material fără acordul scris în prealabil al Casta, sau după caz, al titularului conținutului generat de utilizatori.

Logo-ul precum și denumirea marcii Casta aparțin patrimoniului Casta Imobiliare SRL., orice alte mărci sau logo-uri afișate pe platformă fiind deținute de către proprietarii respectivi. În lipsa acordului proprietarilor copierea sau utilizarea acestor mărci, logo-uri, denumiri este strict interzisă.

Informații Confidențiale

Utilizatorii își dău acordul și își asumă să se abțină de orice conduită prin care Informațiile Confidențiale ar putea fi făcute publice, sau divulgate către terți, cu excepția personalului autorizat a persoanei juridice pe care o reprezinta, care are de asemenea obligația respectării confidențialități informațiilor

Utilizatorii vor notifica în scris de indată Casta în cazul oricăror situații ce pot implica divulgarea, transferul sau utilizarea neautorizată ale informațiilor confidențiale. Utilizatorii vor depune toate eforturile necesare protejării informațiilor confidențiale de la divulgarea neautorizată.

În cazul incetării prezentelor termeni si conditii pentru orice motiv, utilizatorul va returna toate materialele în original sau în copie de conțin Informații Confidențiale. Termenul ”Informație Confidențiala” include toate secretele comerciale ale Casta, informații patrimoniale ale Casta, precum și orice informații și date despre Casta care nu au fost aduse la cunoștiința publicului sau către terți, care ar putea deriva valoare economică sau de altă natură prin divulgarea lor.

Informațiile Confidențiale vor include date tehnice, know-how, cercetări, planuri de producție, produse, servicii, clienți, piețe, software, dezvoltări, invenții, procedure, formule, tehnologie, designu-ri, schițe, inginerii, informații de configurare hardware, marketing, date financiare sau informații de afaceri divulgate în mod direct sau indirect, pe orice cale.

Declinarea Responsabilității

Utilizarea serviciilor se efectuază pe răspunderea solitară al utilizatorului.

Serviciile Casta sunt furnizate conform principiului “așa cum sunt”, fără garantarea expresă sau prezumată a condițiilor de comercializare, conformitate pentru un scop specific sau de legalitate. Casta nu își asumă nici o responsabilitate față de acuratețea materialelor furnizate în cadrul serviciilor precum și față de conținutul altor platforme legate de servicii, totodata nu își asumă nici o răspundere juridică pentru următoarele:

a. erori, greșeli sau date neadevărate în conținut

b. vătămări corporale sau prejudicii patrimoniale de orice natură rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor Casta

c. orice access au utilizare neautorizată ale serverelor noastre securizate și/sau ale datelor și informațiilor cu caracter personal depozitate pe aceste rețele

Casta nu garantează, recomandă sau își asumă răspunderea pentru orice serviciu oferit sau publicat de către terți în cadrul serviciului, sau conectat printr-un hyperlink sau banner, către o altă platformă.

Casta nu va răspunde și nu va fi responsabila de monitorizarea oricăror tranzacții între utilizatori și terți, în afara celor menționate prin prezentele termeni si conditii, precum si ale contractelor incheiate de parti. Recomandăm utilizatorilor să utilizeze platforma în mod rezonabil, cu prudență și discernământ.

Casta și afiliații acestuia nu garantează faptul serviciile oferite vor fi în permanență neintrerupte sau viciate, totodată nu sunt garantate eventualele rezultate obținute prin utilizarea Serviciului, precum și nici sinrconizarea, acuratețea, fiabilitatea, conformitatea sau conținutul activităților specifice unui serviciu, informații, sau materiale furnizate în cadrul sau în legatură cu serviciile Casta.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Litigiile rezultate în urma interpretării sau exeutării prezentelor termeni si conditii vor fi soluționate de către instanțele aflate în competența sediului Casta.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor si conditiilor de utilizare, acestea ramanand in vigoare.

Prezentul document constituie in intregime un acord incheiat intre utilizator si Casta Imobiliare SRL in privinta utilizarii platformei online www.casta.ro

Aceste prevederi pot fi modificate de Casta in mod periodic fara o notificare prealabila in acest sens. Puteti regasi cea mai recenta versiune a acestor conditii oricand, accesand aceasta pagina.