Termeni și condiții generale de utilizare a platformei Casta

Generalități

Prezentele termeni și condiții (denumite în continuare ”Termeni”; ”T&C”) reglementează utilizarea totalității serviciilor oferite prin intermediul platformei online www.casta.ro, de catre entitățile afiliate grupului Casta, respectiv:

CASTA IMOBILIARE SRL, avand sediul in Targu.Mures, str. Targului nr. 1, et. 1, Corp B, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/702/2013, Cod Unic de Inregistrare RO 31961387, avand contul nr. IBAN : RO94BACX0000000906542001‏ deschis la UniCredit Bank - Sucursala Targu Mures,

precum și

CASTA CLEAN TECH SRL, având sediul social în Municipiul Piteşti, Bulevardul REPUBLICII, Nr. 222, biroul 15, Judet Argeş, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/1866/2019, Cod Unic de Înregistrare nr. RO41379620, având contul IBAN RO39RZBR0000060021098355, deschis la Raiffeisen Bank Romania SA.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele termeni înaintea utilizării platformei online Casta, prevederile acestui document fiind aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează platforma iar acestea vă obliga legal.

Utilizarea Platformei de către Dvs. se realizeaza în baza acceptarii în mod expres a tuturor prevederilor conținute in prezentele Termeni, precum și garantarea faptului că ați împlinit vârsta de 18 ani, dispuneți de capacitate de exercițiu în calitate de persoană fizică, sunteți reprezentantul legal al unei societăti sau dispuneți de toate prerogativele, împuternicirile și capacitatea necesară de a angaja persoana juridica pe care o reprezentați, cu efecte obligatorii pentru toate părțile interesate. În cazul oricăror obiecțiuni față de prevederile prezentelor Termeni, utilizarea platformei Casta este interzisă.

Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, precum și aspectele vizând clauzele de confidențialitate sunt încorporate prin referință în prezentele Termeni și Condiții, iar respectivele prevederi coroborate cu termenii și condițiile de utilizare constituie în integralitatea lor și vor fi denumite în continuare “Acordul”

Casta își rezervă dreptul de a revizui oricând prezentele Termeni și condiții generale de utilizare, eventualele modificări intrând în vigoare și devenind aplicabile din momentul actualizării acestora pe Platforma. Utilizarea serviciilor Casta ulterior implementării unor amendamente constituie acceptul asupra prevederilor modificate. Prin urmare, vă recomandam să verificati periodic Termenii si condițiile de utilizare precum și politica privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitate pentru a fi informați despre eventualele modificări implementate.

Pentru orice detalii legate de serviciile, respectiv de platforma www.casta.eu, ne puteți contacta cu încredere numărul de telefon 031-122-7088, respectiv la următoarea adresa de email: contact@casta.eu

Termeni si Definiții

Utilizator = orice persoană fizică sau juridică care accesează și își înregistrează un cont aferent pe platforma online Casta

Pachetele de Servicii Casta = serviciile furnizate de Casta pentru Vânzători, sau Locatori, conform opțiunii și disponibilității acestora, serviciile prestate putând include în funcție de alegerea Beneficiarului privind pachetul disponibil urmatoarele activități specfice: publicarea anunțului de vânzare/închiriere pe platforma proprie, www.casta.ro; întalnire cu un expert imobiliar, reprezentant al Casta, în vederea realizării evaluarii imobilului, precum și al unui text de prezentare al imobilului supus vânzării; promovarea anunțului tip premium pe portaluri nationale de specializare în publicitatea imobiliară; realizarea unor afișe descriptive fizice privind anunțul de vânzare / închiriere; asistența cu ocazia vizionărilor imobilului supus spre vânzare / închiriere de catre potențiali cumpărători; consultanța cu ocazia negocierilor legate de înstrăinarea imobilului precum și in cadrul perfectării formalitaților legate de transferul de proprietate al imobilului; asistența tip call-center. Cu ocazia publicării anunțului de vânzare / închiriere, Beneficiarul va putea opta între mai multe pachete, conform disponibilității acestora, diferitele pachete conținând activități specifice și contravalori diferite.

Beneficiar = orice persoană fizică sau juridică care deține relații comerciale cu Casta, în calitate de:
a.) “Vânzator” al unui spațiu imobiliar cu destinație de locuință (apartament bloc, casă etc.), sau în calitate de
b.) “Locatar”, proprietar/locator unui spațiu imobiliar publicat spre locațiune/chirie,
Beneficiarul este titular al contului înregistrat pe platforma online www.casta.ro, al cărui anunț de vânzare/închiriere este publicat și promovat pe platforma mai sus menționată

Specialist imobiliar = reprezentant al Casta, desemnat în vederea prestării Pachetului de Servicii Casta, conform celor prevăzute mai sus.

Agenți de curățenie = reprezentanții Casta Clean Tech abilitați să efectueze serviciile de curățenie comandate de Utilizatori prin intermediul www.casta.ro

Anunțul de vânzare = anunțul supus de Vânzator spre publicare pe platforma Casta, având ca obiect înstrăinarea unui imobil cu destinația de locuință, conținând descrierea acestuia, conform funcționalităților existente pe platforma

Anunțul de închiriere = anunțul supus de Locator spre publicare pe platforma Casta, având ca obiect închirierea/locațiunea unui imobil cu destinația de locuință, conținând descrierea acestuia, conform functionalităților existente pe platformă

Comision de succes = remunerație procentuală reprezentată de 1,5%, TVA inclus, din contravaloarea prețului de înstrăinare/închiriere a bunului, ce se va percepe de către Casta sau de Specialistul Imobiliar, după caz, în mod direct de la Vânzator/Locator, în termen de 7 zile calendaristice de la data perfectării formalităților de înstrăinare/închiriere. Comisionul de succes se va calcula procentual față de prețul efectiv al vânzării/închirierii, conform celor evidențiate în contractul de vânzare-cumpărare/închiriere și nu față de prețul îndicat în anunțul publicat pe platforma www.casta.ro.

Perioadă de exclusivitate = Vânzatorul/Locatorul acorda pe o perioada de 3 luni de la data publicarii anuntului de vanzare/închiriere un drept de reprezentare exclusiva catre Casta in vederea prestarii serviciilor. In sensul prezentelor prevederi, Vanzatorul/Locatorul nu are o interdictie de a instraina/închiria imobilul prin alte mijloace sau prin intermediul altor terti, insa in cazul in care transferul de proprietate prin vanzare al imobilului se va realiza in acest termen, Vanzatorul/Locatorul va avea obligatia achitarii Comisionului de Succes, chiar si in ipoteza in care vanzarea se realizeaza prin evitarea de catre Vanzator/Locator a serviciilor puse la dispozitie de catre Casta, sau prin intermediul unor terti.

Colaborarea comercială dintre Casta și Vânzatori/Locatori este constituita în mod exclusiv în baza prezentului document, aceasta având valoarea juridică al unui contract.

Descrierea serviciului

Casta este o platformă dedicată ce ofera posibilitatea utilizatorilor de a publica anunțuri de vânzare, respectiv de închiriere ale unor imobile, precum și al unei remunerații de succes plătibil în cazul perfectionării formalităților de transfer al imobilului înstrăinat conform definițiilor de mai sus.

Anunțurile de vânzare, respectiv de închiriere vor conține adresa și descrierea imobilului, conform funcționalităților existente pe platforma, în baza achitării tarifului de publicare.

Prin publicarea anuntului, utilizatorul va putea beneficia de pachetul de servicii pus la dispozitie de Casta, reprezentand intalniri cu un specialist imobiliar, reprezentant al Casta, în vederea realizării evaluării imobilului, precum și al unui text de prezentare al imobilului supus vânzării; promovarea anunțului tip premium pe portaluri naționale de specializare in publicitatea imobiliară; realizarea unor afișe descriptive fizice privind anunțul publicat; asistență cu ocazia vizionărilor imobilului supus spre vânzare de către potențiali cumpărători; consultanță cu ocazia negocierilor legate de înstrăinarea imobilului precum și în cadrul perfectării formalităților legate de transferul de proprietate al imobilului; asistența tip call-center, conform orarului de funcționare al Casta.

Vanzatorul/Locatarul declara si garanteaza urmatoarele:

a.) detine capacitatea necesara publicarii anuntului de instrainare/închiriere al imobilului, avand calitatea fie de proprietar exclusiv, fie cel de coproprietar, imputernicit sau mandatar, obtinand acordul proprietarului in vederea reprezentarii intereselor acestuia in ceea ce priveste relatia comerciala cu Casta, precum a beneficierii de serviciile aferente formalitatilor necesare instrainarii bunului.

b.) imobilul supus vanzarii prin intermediul serviciilor Casta corespunde informatiilor furnizate de Vanzator/Locator si nu este grevat de sarcini, totodata nu exista orice alte impedimente juridice ce ar putea impiedica transferul dreptului de proprietate a bunului.

Casta isi rezerva dreptul de a verifica prin mijloace proprii indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute mai sus. In acest sens, in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii anuntului de vanzare, Vanzatorul/Locatarul, prin Specialistul Imobiliar are obligatia de a transmite catre Casta prin corespondenta electronica o copie dupa documentele care atesta veridicitatea informatiilor furnizate (extras de carte functiara, procura speciala, mandat etc.).

In cazul in care Vanzatorul/Locatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute mai sus si nu poate face dovada indeplinirii conditiilor prevazute mai sus, Casta isi rezerva dreptul conform optiunii sale sa procedeze la urmatoarele:

a.) incetarea serviciilor furnizate, blocarea automata a contului de utilizator si revocarea anuntului de vanzare, fara nici o notificare prealabila, cu decaderea dreptului Vanzatorului/Locatorului de a pretinde restituirea oricăror sume achitate pâna la acel moment către Casta

b.) obligarea Vanzatorului/Locatorului la achitarea onorariului de succes, in cazul in care se constata existenta unor manopere dolosive avand scopul de a frauda interesele Casta.

Vanzatorul/Locatorul isi da acordul ca documentele aferente colaborarii (contracte, notificari, facturi fiscale, etc) sa fie transmise prin corespondenta electronica, catre adresa de email furnizata pe platforma www.casta.ro.

Servicii auxiliare

Prin intermediul platformei Casta, utilizatorii înregistrați pot beneficia de servicii auxiliare puse la dispoziție în măsura disponibilităților acestora.

Serviciul Casta Design:

Utilizatorii pot comanda servicii de design interior al locuințelor conform serviciului Casta Design, serviciile prestate constând din furnizarea de desene în format 3D al încăperilor, conform opțiunilor Beneficiarului. Serviciile vor fi prestate prin intermediul platformei Casta de colaboratori externi, societăți acreditate în materie, precum și de designeri interiori liber profesioniști. Ofertele privind pachetele de design, conținând descrierea acestora precum și tarifele aplicate în acest sens vor putea fi alese si comandate la următoarea locație https://www.casta.ro/ro/design, acestea fiind furnizate în condițiile și in baza disponibilității acestora la momentul emiterii comenzii în acest sens.

Serviciul Casta Curățenie:

Servicii de curățenie disponibile pe platforma www.casta.ro sunt prestate în mod independent de către societatea Casta Clean Tech SRL, la comandă prin intermediul angajaților proprii („Angajați”). De asemenea, prin intermediul platformelor online Casta se permite conectarea persoanelor care doresc să beneficieze de servicii de curățenie (Utilizatorii) cu persoanele care doresc să presteze astfel de servicii („Profesioniști terți” sau „Colaboratori”). Indiferent de calitatea celui care prestează în mod efectiv serviciile de curățenie, respectiv Angajat sau Profesionist terț/Colaborator (denumiți împreună „Agenți de curățenie” sau „Agenți”), tipul, modalitatea de utilizare și de prestare a serviciilor de curățenie, precum și calitatea acestora este aceeași, acest aspect fiind relevant numai în relația dintre Casta Clean Tech și Agenții de curățenie nu și în relația dintre Casta Clean Tech și Utilizatori. Desfășurarea activității de curățenie. Deplasarea Agentului la sediul dumneavoastră se va face la adresa și în intervalul orar indicate de către dumneavoastră, cu condiția ca acestea să respecte acoperirea teritorială și intervalul orar de funcționare înscrise pe site. Va obligați să asigurați accesul Agentului în imobil și agreați o întârziere din partea acestuia de 30 de minute. Vă obligați să îi prezentați Agentului de curățenie la sosire zonele care doriți să fie curățate și să îi aduceți la cunoștință toate sursele de pericol existente în imobil. Trebuie să aveți o conduită decentă în prezența Agentului, fără comportamente ofensatoare în orice mod sau de natură să-l împiedice să-și desfășoare activitatea de curățenie. Agentul poate refuza activități care îi pun în pericol sănătatea și/sau integritatea corporală. Va obligați să fiți prezent la finalul curățeniei și să vă asigurați că imobilul a fost predat în mod corespunzător, fără lipsuri, iar activitatea de curățenie s-a desfășurat potrivit cerințelor dumneavoastră. Utilizarea serviciilor determină costuri pe care trebuie să le achitați. Prețurile sunt cele afișate pe Platformă, iar acestea pot fi modificate în orice moment, fără ca modificarea să aibă efect asupra comenzilor deja plasate. Plasarea comenzii și implicit prestarea serviciilor sunt condiționate de efectuarea plății. Plata se va efectua exclusiv online, prin redirecționarea către o platformă specializată. Prețurile pot crește substanțial în perioadele cu cerere mare. Casta Clean Tech va depune diligențele necesare pentru a vă informa cu privire la prețurile aplicabile. Casta Clean Tech nu alocă nicio porțiune din plata dumneavoastră drept bacșiș pentru Agenții de curățenie. Înțelegeți și conveniți că, deși sunteți liber să oferiți sume suplimentare drept bacșiș oricărui Agent care vă furnizează serviciile de curățenie, nu aveți nicio obligație de a da bacșiș. Aceste gratuități sunt voluntare. Politica de anulare a comenzii serviciuului de curățenie Utilizatorul poate anula comanda efectuată cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie. În acest caz, vi se va rambursa prețul plătit pentru serviciul de curățenie ales. Dacă veți anula comanda cu mai puțin de 24 de ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie dar nu mai puțin de 2 ore, vi se va percepe o taxă de anulare în conformitate cu politicile Casta. Dacă veți anula comanda cu mai puțin de 2 ore înainte de data și ora stabilită pentru prestarea serviciului de curățenie, nu veți beneficia de rambursarea prețului plătit. În cazul în care Agentul ales de dumneavoastră devine indisponibil, Casta Clean Tech SRL va depune toate diligențele pentru asigurarea unui alt Agent în intervalul orar ales de dumneavoastră, iar în subsidiar reprogramarea activității de curățenie. Dacă nu sunteți de acord cu niciuna dintre variantele propuse, dumneavoastră sau Casta Clean Tech SRL poate anula comanda cu rambursarea prețului plătit. În cazul în care a intervenit o eroare de preț, iar dumneavoastră nu puteți fi contactat pentru a fi înștiințat cu privire la acest aspect, sau dacă nu doriți să reconfirmați comanda după luarea la cunoștință a prețului corect, Casta Clean Tech SRL poate anula comanda cu rambursarea prețului plătit. Răspunderea pentru serviciile de curățenie Casta Clean Tech SRL nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către Agenții de curățenie precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informații. Casta Clean Tech SRLnu va fi ținută responsabilă pentru nicio acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Serviciilor. Pentru caz de forță majoră, societatea și Agenții de curățenie sunt exonerați total de răspundere. În ceea ce privește serviciile de curățenie furnizate, Casta Clean Tech nu își asumă nicio răspundere pentru situațiile independente de voința reprezentanților și/sau a Agenților de curățenie. Casta Clean Tech răspunde pentru prejudiciile materiale cauzate de Agenții de curățenie, numai dacă acestea se datorează neglijenței sau imprudenței, în limita a 5000 de euro. Răspunderea Casta Clean Tech va fi angajată în acest caz numai în situația în care prejudiciul este adus la cunoștința sa în termen de 72 de ore de la data și ora stabilită pentru desfășurarea activității de curățenie. După acest interval, Casta Clean Tech nu va mai putea fi ținută responsabilă pentru nici un prejudiciu. Luați la cunoștință și sunteți de acord că Casta Clean Tech SRL nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu cert sau eventual, în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, cu excepția răspunderii detaliate în clauza imediat anterioară. În cazul în care Agenții de curățenie Colaboratori nu au efectuat instructajul PSI sau SSM, Casta Clean Tech SRL nu poate fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea acestor obligații prevăzute de lege.

Înregistrare cont de utilizator

Utilizarea serviciilor Casta se poate realiza prin intermediul unui cont personalizat înregistrat pe platforma în baza unui nume de utilizator și parolă unică, în urmatoarele etape:

a.) cu ocazia înregistrarii contului, veți avea obligația să ne furnizați numele, prenumele, adresa de email precum și numarul de telefon.

b.) în cazul publicarii unui anunț de vânzare / închiriere, utilizatorul își va furniza pe platformă datele de facturare, precum și locația imobilului publicat spre vânzare / închiriere

c.) în cazul activării unui serviciu cu plată prealabilă, utilizatorul isi va furniza datele cardului bancar necesare efectuarii platii, tranzactiile de plata fiind stocate si efectuate prin intermediul procesatorului de plati PayU https://www.payu.ro/en

În cadrul procedurii de înregistrare, Casta va avea access și va prelucra datele cu privire la adresa de IP ale utilizatorilor.

Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de Casta la înregistrarea contului utilizatorii au următoarele obligații:

1) furnizarea datelor adevarate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Casta;

2) menținerea și după caz actualizarea atunci când situația o cere, a datelor de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Casta Imobiliare SRL are dreptul să suspende sau să desfiinteze contul utilizatorului și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei www.casta.ro

Casta își rezervă dreptul unilateral de a efectua prin mijloace proprii o procedură de filtrare a tuturor utilizatorilor anterior aprobării contului (verificarea antecedentelor, interacțiune personală, efectuarea de corespondență, interviuri prin telefon sau alte mijloace de comunicare, etc.).

În cazul în care în cadrul procedurii de filtrare reprezentanții Casta consideră oportun, aceștia pot proceda oricând la refuzarea contului supus spre aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Înregistrare și condiții pentru persoane juridice

În urma înregistrării unui cont de catre o persoana juridica, reprezentanților acestora li se va solicita furnizarea unor informații valide cu privire la denumirea, datele de facturare, precum și informații privind informatii bancare.

Casta își rezervă dreptul de a efectua o procedură de filtrare a Companiei, și poate proceda oricând la refuzarea unui cont aflat în curs de aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Răspunderea Casta

Prin furnizarea serviciilor sale, Casta nu își asuma răspundere cu privire la perfectarea transferurilor de proprietate asupra imobilelor publicate pe platforma sa.

Casta nu deține control și prin urmare nu-și asuma nici o răspundere asupra calității, legalității, viciilor aparente sau ascunse, sau orice alte aspect legate de conținutul anunțurilor de vânzare / închiriere, precum și nici asupra imobilelor publicate pe platformă, precum nici asupra integrității, responsabilității sau ale oricăror acțiuni sau omisiuni de orice natură ale utilizatorilor.

Casta nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau veridicitatea oricăror informații transmise de Utilizatori în cadrul folosirii serviciilor pe platforma.

Specialistii imobiliari, acționând în calitate de reprezentanți ai Casta, vor raspunde profesional și delictual civil față Casta în ceea ce privește activitatea acestora în raporturile cu beneficiarii serviciilor.

În cazul interacțiunii utilizatorilor, este recomandat ca aceștia să exercite precauție și rezonabilitate în vederea protejării drepturilor personale și patrimoniale.

Casta și societățile sale afiliate nu își asumă nici o răspundere pentru comportamentul utilizatorilor în cadrul serviciilor prestate, atât în mediul online cât și cel offline.

Casta nu iși asuma răspunderea cu privire la orice pretenții derivate din eventuale litigii născute între terți în ceea ce privește imobilele publicate spre vânzare / închiriere pe platformă, ce ar putea viza prejudicii, daune compensatorii, clauze penale, vicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, ascunse sau vizibile, publice sau nepublice, aflate în legatură cu asemenea litigii.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Casta Imobiliare SRL este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe platforma Casta, prin serverele sale dedicate acestei operațiuni.

Casta Imobiliare va colecta și va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Utilizatorii serviciilor, aceste date incluzând în principal dar nerestrictiv următoarele: numele, denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice, datele de contact, date bancare curente, de profil ale Utilizatorilor, adrese de email, etc.

Nota de informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal se coroboreaza cu prevederile prezentului document, putând fi accesata la https://www.casta.ro/ro/politica-de-confidentialitate

Spațiul Public și Confidențialitatea

Serviciile furnizate de Casta pot include profiluri, sisteme de email, bloguri, mesagerie, aplicații, anunțuri de recrutare, spații de chat, înștiintări colective, forumuri, comunități precum și alte platforme de comunicare care facilitează interacțiunea între Utilizatori. Aceste spații pot fi folosite în mod exclusiv pentru transmiterea și recepția unor conținuturi relevante în scopul destinat respectivelor platforme.

Activitati interzise pe platforma

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea incălcarea drepturilor altor persoane (de ex. dar in mod nelimitativ drepturile de viață privată și de imagine publică)

b. publicarea, încărcarea distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimator, sau ilicit prin natura, sa.

c. utilizarea serviciilor Casta în scopuri care contravin reglementărilor legale la nivel local, national sau international, precum si in orice alte scop decat cele stabilite de Casta

d. publicarea unor fișiere care conțin aparatură soft sau orice alt material ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală (sau de orice altă natura) ale terților

e. publicarea unor fișiere care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a dăuna orice sistem sau informație;

f. publicitatea sau oferirea oricăror produse sau servicii pentru scopuri comerciale prin platforma, altele decât cele oferite prin serviciul Casta

g. promovarea unor chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip ”chain letter”

h. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming) este strict interzisă

i. descărcarea oricărui tip de conținut încarcat de un alt Utilizator, despre care se poate prezuma în mod rezonabil că distribuirea sa prin serviciul Casta este ilicită.

j. restricționarea sau obstrucția utilizării platformei de către alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului ca orice afirmații pe care le faceți sunt garantate de Casta , în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Casta

k. utilizarea unor sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite a datelor, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor

l. atacarea cibernetică a Serviciului, ale serverelor sau ale rețelelor aferente

m. adaptarea alterarea, licențierea, sub-licențierea sau traducerea Serviciului pentru uz personal sau în scopuri comerciale

n. revocarea sau alterarea vizuală sau în alt mod ale mărcilor, respectiv ale bunurilor protejate prin drepturi de autor, sau ale oricăror bunuri aflate în patrimoniul Casta

o. încărcarea de material cu conținut jignitor, sau dăunător, încluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, înstigă sau promoveză rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane.

p. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual.

q. folosirea materialul obtinut prin intermediul platformei Casta in scopuri concurentiale

r. postarea, difuzarea sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

Casta nu va fi responsabil pentru acțiunile terților în legatură cu orice material sau conținut publicat pe platforma, iar in cazul constatarii incalcarii obligatiilor mai sus mentionate, isi rezerva dreptul unilateral de a indeparta orice continut ce contravine acestor prevederi, precum si de a bloca accesul la platforma, respectiv de a refuza prestarea serviciilor catre persoanele aflate in culpa. Totodata, Casta isi rezerva dreptul de a se indrepta impotriva tuturor persoanelor ce s-ar afla vinovate de cauzarea unor prejudicii societatii, prin incalcarea obligatiilor de mai sus.

Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Utilizatorul este singura persoană autorizată sa utilizeze contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de Casta în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitătile ce se desfășoară din contul și parolele sale. Casta nu deține controlul asupra utilizării conturilor și își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încalcări ale sistemelor de securitate, utilizatorul isi asuma obligatia de a notifica de indata Casta despre aceste aspecte.

Prin furnizarea numărului de telefonie mobila precum și prin utilizarea platformei, persoana vizata își da acordul expres pentru Casta in vederea transmiterii unor mesaje și inițierea de convorbiri telefonice în vederea imbunătățirii serviciilor oferite. Casta nu va taxa costul acestor convorbiri sau mesaje, însă taxe standard impuse de rețelele mobile se pot aplica.

Linkuri către alte Platforme/Pagini web

Furnizarea de linkuri de pe Casta către alte pagini web sau alte platforme nu constituie o recomandare din partea Prestatorului privind respectivele platforme sau conținutul acestora, linkurile mai sus menționate fiind furnizate doar cu scop informativ și spre referință. Casta nu deține controlul acestor platforme terțe și nu garantează sau îsi asumă orice fel de răspundere fată de conținutul acestora. Existența unor asemenea linkuri (incluzând și reclame) nu reprezintă recomandarea Casta asupra conținutului acestora și nu implică vreo asociere față de operatorii respectivelor platforme. Evaluarea conținutului și utilității paginilor web terțe revine în sarcina utilizatorilor.

Utilizarea oricăror pagini web deținute sau operate de terțe persoane este reglementată de termenii și conditiile de utilizare ale respectivelor platforme, și nu de catre Casta. Utilizatorii pot accesa respectivele platforme terte pe propria lor răspundere. Casta îsi declina orice răspundere legată de accesarea și utilizarea precum și fată de conținutul platformelor terțe ale căror linkuri pot apărea pe Casta.

Încetarea și Suspendarea serviciului

Casta își rezervă dreptul de a rezilia sau de a înceta dreptul de utilizare a serviciilor sale în orice moment, fără a avea obligativitatea motivării deciziei sale în baza unei notificari scrise, cu aplicabilitate imediată.

Casta poate proceda la suspendarea sau încetarea dreptului utilizatorilor de a beneficia de serviciile furnizate în cazul în care utilizatorul va încălca orice prevedere ale prezentului document sau orice alte politici ale Casta publicate în mod periodic pe platforma, sau în orice situație în care Casta constată faptul ca utilizatorul a dat dovadă de practici neconforme cu principiile sale. În cazul încetării sau suspendării dreptului de a utiliza serviciileCasta , utilizatorul nu va fi îndreptățit la solicitarea returnării oricăror sume achitate, indiferent daca acestea au fost sau nu prestate în cadrul serviciului. Totodată, în cazul încetării sau suspendării contului de utilizator, Casta își rezervă dreptul de a demara procedurile judiciare necesare în materia dreptului civil sau penal în vederea recuperării oricăror prejudicii ce s-ar provoca în urma conduitei culpabile ale utilizatorului.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale utilizatorului față de Casta, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Utilizatorul poate denunța prezentele termeni si conditii prin renunțarea folosirii serviciilor Casta. Prevederile care prin natura lor au aplicabilitate și pentru viitor vor rămâne valabile în integralitatea lor și ulterior expirării sau denunțării prezentelor termeni si conditii.

Drepturi de proprietate intelectuală

Textele, grafica, conținutul editorial, datele, formatul, graficele, design-urile, HTML, fotografiile, muzica, suntele, imaginile, softwarele, video-urile, precum și orice alt conținut accesibil Utilizatorilor în cadrul serviciilor constituie proprietatea exclusivă a Casta Imobiliare SRL., cu excepția conținuturilor generate de utilizatori, pe care Casta are dreptul sa le folosească.

Dreptul de proprietate intelectuală al Casta asupra materialelor mai sus menționate este protejată de legile naționale și internaționale în materia drepturilor de proprietate intelectuală și patrimonială. Utilizatorilor le este interzis să descarce, utilizeze, remodeleze, reconfigureze, sau de a retransmite orice material fără acordul scris în prealabil al Casta, sau după caz, al titularului conținutului generat de utilizatori.

Logo-ul precum și denumirea marcii Casta aparțin patrimoniului Casta Imobiliare SRL., orice alte mărci sau logo-uri afișate pe platformă fiind deținute de către proprietarii respectivi. În lipsa acordului proprietarilor copierea sau utilizarea acestor mărci, logo-uri, denumiri este strict interzisă.

Informații Confidențiale

Utilizatorii își dău acordul și își asumă să se abțină de orice conduită prin care Informațiile Confidențiale ar putea fi făcute publice, sau divulgate către terți, cu excepția personalului autorizat a persoanei juridice pe care o reprezinta, care are de asemenea obligația respectării confidențialități informațiilor

Utilizatorii vor notifica în scris de indată Casta în cazul oricăror situații ce pot implica divulgarea, transferul sau utilizarea neautorizată ale informațiilor confidențiale. Utilizatorii vor depune toate eforturile necesare protejării informațiilor confidențiale de la divulgarea neautorizată.

În cazul incetării prezentelor termeni si conditii pentru orice motiv, utilizatorul va returna toate materialele în original sau în copie de conțin Informații Confidențiale. Termenul ”Informație Confidențiala” include toate secretele comerciale ale Casta, informații patrimoniale ale Casta, precum și orice informații și date despre Casta care nu au fost aduse la cunoștiința publicului sau către terți, care ar putea deriva valoare economică sau de altă natură prin divulgarea lor.

Informațiile Confidențiale vor include date tehnice, know-how, cercetări, planuri de producție, produse, servicii, clienți, piețe, software, dezvoltări, invenții, procedure, formule, tehnologie, designu-ri, schițe, inginerii, informații de configurare hardware, marketing, date financiare sau informații de afaceri divulgate în mod direct sau indirect, pe orice cale.

Declinarea Responsabilității

Utilizarea serviciilor se efectuază pe răspunderea solitară al utilizatorului.

Serviciile Casta sunt furnizate conform principiului “așa cum sunt”, fără garantarea expresă sau prezumată a condițiilor de comercializare, conformitate pentru un scop specific sau de legalitate. Casta nu își asumă nici o responsabilitate față de acuratețea materialelor furnizate în cadrul serviciilor precum și față de conținutul altor platforme legate de servicii, totodata nu își asumă nici o răspundere juridică pentru următoarele:

a. erori, greșeli sau date neadevărate în conținut

b. vătămări corporale sau prejudicii patrimoniale de orice natură rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor Casta

c. orice access au utilizare neautorizată ale serverelor noastre securizate și/sau ale datelor și informațiilor cu caracter personal depozitate pe aceste rețele

Casta nu garantează, recomandă sau își asumă răspunderea pentru orice serviciu oferit sau publicat de către terți în cadrul serviciului, sau conectat printr-un hyperlink sau banner, către o altă platformă.

Casta nu va răspunde și nu va fi responsabila de monitorizarea oricăror tranzacții între utilizatori și terți, în afara celor menționate prin prezentele termeni si conditii, precum si ale contractelor incheiate de parti. Recomandăm utilizatorilor să utilizeze platforma în mod rezonabil, cu prudență și discernământ.

Casta și afiliații acestuia nu garantează faptul serviciile oferite vor fi în permanență neintrerupte sau viciate, totodată nu sunt garantate eventualele rezultate obținute prin utilizarea Serviciului, precum și nici sinrconizarea, acuratețea, fiabilitatea, conformitatea sau conținutul activităților specifice unui serviciu, informații, sau materiale furnizate în cadrul sau în legatură cu serviciile Casta.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Litigiile rezultate în urma interpretării sau exeutării prezentelor termeni si conditii vor fi soluționate de către instanțele aflate în competența sediului Casta.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor si conditiilor de utilizare, acestea ramanand in vigoare.

Prezentul document constituie in intregime un acord incheiat intre utilizator si Casta Imobiliare SRL in privinta utilizarii platformei online www.casta.ro

Aceste prevederi pot fi modificate de Casta in mod periodic fara o notificare prealabila in acest sens. Puteti regasi cea mai recenta versiune a acestor conditii oricand, accesand aceasta pagina.